Call Seven

[Intro: Lud Foe] Gang Gang Gang… Gang Gang Aye Foe’nem Gang Out west shit nigga You know how we rocking nigga Get yo guns up, Get yo funds up You […]

[Intro: Lud Foe] Gang Gang Gang… Gang Gang Aye Foe’nem Gang Out west shit nigga You know how we rocking nigga Get yo guns up, Get yo funds up You […]