CONNECT – Krimi Mala

Coby jesi ti radio traku?

Nju ne zanima lova
Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes

Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene

(samo mene 3x)

Ona ona ona želi samo mene

O kakvo kakvo kakvo telo ima
celi klub snima
oči ko Emina usne ko Severina
Ova mala mala diže me ko Marijana
labilna ko Ana rola ko Rijana

Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala

Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
crna koža i Mercedes

Ona lijepa je do bola
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene

(samo mene 3x)

Ona ona ona želi samo mene

Ni kamione ni milione
ni ni ni Dolar ni Eure
ni silikone ni avione
ona želi samo mene

Ona je fina mala
ako treba biće krimi mala
nije daleko od kriminala
tjelom ubija kill me kill me mala

Nju ne zanima lova
Audi i BMW
niti skupa garderoba
cena koža i Mercedes

Ona nije tvoja bomba
voli stvari koje vrijede
nikad neće biti tvoja
ona želi samo mene

(samo mene 3x)

Ona ona ona želi samo mene

(samo mene 2x)

ona želi samo mene

Leave a Reply

Your email address will not be published.